Feed Jan Khur Smart Sky 0355

Safeplan – verktøyet som redder liv

I 2021 omkom 41 personer i brann. Safeplan gjør kritisk informasjon om eiendom og bygningsmasse, tallet på registrerte personer på en adresse, trafikk, vei og vær tilgjengelig for nødetatene før de ankommer stedet.

Safeplan gjør kritisk informasjon om bygningsmasse, beboertall, trafikk, vei, og vær, tilgjengelig før nødetenene ankommer stedet

Feed Jan Khur Smart Sky 0571

13 minutter til forberedelse

Fra alarmen går, til nødetatene er framme på skadestedet tar det gjennomsnittlig 13 minutter. På disse tretten minuttene skal altså etatene forberede seg så godt som mulig på hva de møter.


Safeplan

Hvem? Hva? Hvordan?

Hvem eier bygget? Hvor mange personer kan det befinne seg der? Er det husdyr? Er noen bevegelseshemmet? Hva med farlige kjemikalier? Strømførende ledninger? Gass? Hvor er soverommene? Og er det uerstattelige kulturskatter her? Hvert sekund teller. Tilgang på kritisk informasjon er kritisk.

Hvorfor ikke?

Informasjon om beboere, objekter, eiendommer, bygninger finnes i eksisterende offentlige systemer, men denne informasjonen er spredt i flere system, og de snakker ikke sammen.

Og når faren er over, burde ikke ny informasjon være overalt?

Etter en brann er det mye å lære, og etatene er flinke til å høste erfaringer og sette dem i system. Men disse læringspunktene blir ikke delt mellom de ulike etatene. Når faren er over, burde informasjonen være overalt, mener vi. Kommunene og nødetatene mangler et system som ivaretar dette.

Ta kontakt med oss for en gjennomgang av Safeplan