Smartsky, ved Thomas Dragseth, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.smartsky.no

Thomas Dragseth har det daglige ansvaret for Smartsky’s behandlinger av personopplysninger på www.smartsky.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Feed er Smartsky sin databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Smartsky og Feed som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Smartsky samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.smartsky.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Følgende informasjonskapsler brukes på www.smartsky.no:

  • <random-string>_username – For innloggede brukere av Craft CMS. Beskrivelse (engelsk): If the remember me setting is set to anything besides 0, a cookie will be created with a name that is prefixed with a long, randomly generated string, followed by _username. That cookie will exist for the given duration to remember the username on the login form.
  • <random-string>_identity – For innloggede brukere av Craft CMS. Beskrivelse (engelsk): When you log into the Control Panel, you will get an authentication cookie used to maintain your authenticated state. The cookie name is prefixed with a long, randomly generated string, followed by _identity. The cookie only stores information necessary to maintain a secure, authenticated session and will only exist for as long as the user is authenticated in Craft.
  • CraftSessionId – For innloggede brukere av Craft CMS. Beskrivelse (engelsk): Craft relies on PHP sessions to maintain sessions across web requests. That is done via the PHP session cookie. Craft names that cookie “CraftSessionId” by default. This cookie will expire as soon as the session expires.
  • CRAFT_CSRF_TOKEN – Blant annet for innsending av skjema. Beskrivelse (engelsk): Facilitates CSRF protection.

Tjenester vi bruker

Cabin Analytics

Cabin er bygget på prinsipper om personvern anvender ikke cookies. Det er ikke mulig for oss, eller andre, å identifisere en individuelle besøkende på grunn. Besøksdata er 100 % anonyme og i samsvar med GDPR. Cabin lagrer aldri IP-adresser, unike identifikatorer eller nettlesers fingeravtrykk. Les mer her: https://withcabin.com/

Craft CMS

Publiseringsverktøyet Craft CMS plasserer ulike cookies for å gjøre det lettere for innholds-administratorer å bruke nettsiden, samt av sikkerhetshensyn. Les mer her: https://craftcms.com/support/how-does-craft-use-cookies

Slack

Smartsky benytter et internt kommunikasjonsverktøy i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter.

E-post og telefon

Smartsky’s medarbeidere benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige oplysninger via e-post.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Smartsky har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Smartsky’s systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Smartsky ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: thomas.dragseth@smartsky.no

Telefon: +47 958 11 697

Postadresse: Storgata 31, 8370 Leknes

Sist endret: 28.10.22