Johny goerend Mc SO Hoj ERSI unsplash

Fordi smart oversikt gjør oss tryggere.

Smartsky samler kritiske og smarte data om byer og tettsteder i én felles skyløsning. Gjennom spesialtilpassede apper distribueres data ut igjen til etater og tjenester. Endelig en tryggere, bedre og smartere by! Endelig oversikt.

Plattform

Smartsky sanker og håndterer data fra mange kilder

Det er mye å tenke på i en by og i et land, og vi trenger oversikt. Med Smartsky blir data bearbeidet på en pålitelig, trygg og effektiv måte – og så anvendt til å drive både kritiske og nyttige tjenester.

Egenskaper

Samler data på ett sted

Det finnes allerede mye informasjon om eiendommer, objekter, bygninger og beboere i eksisterende kommunale, offentlige og tredjepartssystemer. Likevel snakker ikke systemene godt nok sammen – eller ikke i det hele tatt.

Dele data på tvers av etater og systemer

Kanskje skulle det være selvsagt? Men data fra feieren, fra rørlegger og elektrikeren kan være avgjørende viktig for nødetatene den dagen det brenner. Ved å dele, blir alle klokere og tar bedre avgjørelser når det er kritisk. Eller bare når en ny grøft skal graves eller gatelysene tennes og slukkes.

Det skal være lett å lagre – og lett å finne

Med Smartsky er det enkelt å definere hvilke data som skal mates inn i plattformen. Informasjon sentraliseres; alt befinner seg på ett sted. Dernest desentraliseres informasjonen igjen ved å gjøre den tilgjengelig gjennom apper som er spesifikt målrettet behov og bruk. Det nødvendige og det nyttige, hånd i hånd.

Case

Safeplan: Kritiske data

Når krisen er et faktum, behøves rask og sikker tilgang på kritiske data. Med Safeplan, en av applikasjonene i Smartsky, får nødetatene stedsspesifikk, kritisk informasjon i en nødsituasjon. Beslutningene blir effektive og tiden det tar å utføre aksjonene reduseres. Maksimal beredskap, minimalt tap av liv og eiendom.

Karriere

Smartsky trenger flere smarte hoder!

Nå ansetter vi. Kanskje du er den vi ser etter? Vær med og hjelp folk som hjelper.

Ta kontakt – vi vil gjerne være med og finne ut hvordan Smartsky kan skreddersys til ditt behov.