Vi vil stadig forbedre gamle tjenester og gjøre nye tjenester mulige. Vi utvikler, leverer og drifter programvareløsninger som muliggjør smarte byer og samfunn.

Thomasdragseth

Trygge byer, oversiktlige byer, smarte byer

Takk for at du tar deg tid til å lese gjennom sidene våre. Og kanskje vurderer du et eierskap i selskapet? Selskapet har kapitalsterke investorer i ryggen og et aktivt og kompetent styre. I dag jobber 10 personer hos våre norske og finske teknologipartnere med å utvikle løsningene våre. Smarte byer er en internasjonal megatrend, og med Safeplan har vi posisjonert oss for å ta en ledende rolle i det skandinaviske og Europeiske markedet.

Vår visjon

En endelig oversikt – for bedre, mer informerte beslutninger.

Vi tror at god oversikt gir mulighet til å ta bedre og mer informerte beslutninger. Gjennom intelligent teknologi kan vi gjøre smarte byer i stand til å ta bedre vare på de menneskene vi er glade i og det de eier.

Sammen skal vi gjøre byer tryggere, bedre og mer oversiktlige.

To produkter er under utvikling:

Smartsky er en kjernearkitektur som sanker, systematiserer og tilgjengeliggjør stordata som er relevante for norske kommuner og samfunn. Dataene hentes fra kommunenes egne øvrige IT-systemer, fra andre offentlige etater eller fra tredjepart.

Safeplan er en av mange framtidige applikasjoner bygget over Smartsky. Safeplan tilgjengeliggjør kritisk informasjon om bygninger, beboere og brukere direkte til nødetater. Dette gjør det mulig for nødetatene å gjennomføre bedre forberedte redningsaksjoner.

Våre mål

Smartsky vil utvikles til en smartbyplattform hvor kunden kan kjøre en rekke forskjellige applikasjoner som snakker sammen. Målet er å stadig forbedre gamle kommunale tjenester og gjøre nye tjenester mulige. Applikasjonene kan være levert av oss som selskap, av tredjepart eller utvikles av kunden selv.

Tilpasset et stort marked

Smartsky og Safeplan er i første omgang rettet mot kommuner og nødetater i Skandinavia og Europa. Her er utfordringen den samme som vi ser hos norske kommuner og digitaliseringsviljen er stor.

Nå inviterer vi investorer inn

For å fortsette å utvikle tjenestene, må vi gjøre forbedringer av teknologien, og dette er noe av grunnen til at vi inviterer inn nye investorer som vil være med og gjøre en forskjell for folk.

Kontakt meg direkte hvis dette trigger interessen din.

Vennlig hilsen
Thomas Dragseth
hello@smartsky.no | +47 958 11 697

Hvor oppstod ideen om Smartsky?

Gründer Thomas Dragseth forteller:

– Ideen om Smartsky og Safeplan oppsto i 2019 mens jeg var på oljeplattformen Ivar Aasen. Et IT-selskap hadde fått i oppdrag av AkerBP om å lage en digital tvilling av plattformen. En digital tvilling er en fullstendig realistisk digital modell av en fysisk installasjon. Jeg satt selv i gruppen som skulle bistå de med dette.

Når sekundene teller

– Som røykdykker og beredskapsleder gjennom mange år har jeg selv erfart kompleksiteten og utfordringene som nødetatene har ved en hendelse; sekundene teller og riktig informasjon er mangelvare. Ved å kombinere moderne teknologi med kart og 3D-modellering ble ideen født om å tilgjengeliggjøre område- og bygningsdata til nødetatene i forkant av et skadested.

Sammenfallende interesser

– I samme tidsrom publiserte Bodø kommune et spennende innovasjons- og utviklingspartnerskap hvor kommunen ønsket å få utvikle en såkalt «smart city plattform». Dette er en plattform som kan innhente og bearbeide nye og gamle arkivdata – og bruke disse dataene til nye tjenester. Deres første brukercase var Salten Brann og målet var å gjøre data tilgjengelige for dem under en hendelse. Dette passet godt inn i vår langsiktige visjon om hva vi ønsket å utvikle. Vårt forretningsområde gikk dermed fra å være en enkel applikasjon til nødetatene – til å bli et selskap som utvikler smartcity-tjenester.

Systemene snakket ikke sammen – før nå

– Ettersom vi dykket ned i utfordringene til dagens kommuner, så vi raskt at systemene de bruker ikke snakker sammen. Dette gjelder for eksempel systemer med kritisk informasjon om beboere, eiendommer, objekter og bygninger. Disse dataene finnes i eksisterende løsninger, men disse systemene utveksler ikke informasjon med andre tjenester som kunne hatt god bruk for dette.

– For eksempel sitter kommunale og statlige etater på bygningsinformasjon som byggtekniske spesifikasjoner og plantegninger. Og feiervesenet gjør lovpålagte inspeksjonsrunder hos bedrifter – men data og læringspunkter som samles inn her, de deles ikke mellom ulike etater.

Løsningen ligger i skyen

– Vår løsning på dette er samhandlingsplattformen Smartsky. Plattformen samler inn data fra kommunale arkivsystem og distribuerer data ut igjen gjennom en åpen kjernearkitektur.

Samhandlingssystemet tilbys til kommunene gjennom en “software as a service”-lisensavtale. Med et litt folkeligere uttrykk, vil det altså si abonnementsprogramvare.

– Smartsky inneholder også en markedsplass med applikasjoner som blir utviklet av oss. Disse kan også utvikles av tredjepart, eller være egenutviklede løsninger i regi av kundene. Applikasjonene som blir utvikla blir altså synlige og tilgjengelige for kjøp gjennom Smartsky-plattformen for alle kundene. Dette muliggjør mange fremtidige inntektsstrømmer.

Safeplan er vår første applikasjon i dette økosystemet.

Vinner av kontrakt

Smartsky: Vinner av innovasjons- og utviklingskontrakt med Bodø, 2021.

Ta kontakt med oss for en gjennomgang av Safeplan