Ikke bare en tjeneste, men et helt økosystem for smarte byer og kritiske data.

Plattformen Smartsky handler om datahåndtering i smarte byer. En smartby er egentlig et samlebegrep for en hel rekke ting, men det hele koker ned til å gi byens beboere (og de som skal passe på dem) god oversikt – slik at gode, informerte beslutninger kan tas til riktig tid. Gjennom Smartsky kan eksisterende systemer mate inn, lagre og utveksle data gjennom et felles API for tjenesteutviklere.

Vårt mål er rask innovasjon, rask utvikling av tjenester, trygg og utstrakt bruk av smarte bydata og bedre tjenester for borgere gjennom sikre, intelligente applikasjoner.

For å oppnå dette, utmerker Smartsky seg med fire hovedegenskaper:

Fire hovedegenskaper

  • Fasilitere integrasjon av datakilder inn mot én felles plattform
  • Digital Tvilling som datamodell i økosystemet
  • Fleksibel datadeling mellom aktørene
  • Forsyne applikasjoner med relevante data fra ett integrasjonssted gjennom APIer
Smartsky er en digital plattform som muliggjør smarte byer. Med våre applikasjoner gjør vi data tilgjengelig til nye brukergrupper.

— Thomas Dragseth, CEO, Smartsky

Fleksibilitet i sanntid

Integrasjonsegenskapene til Smartsky gir brukere en enkel måte å integrere datakilder som skal mates inn i systemet. Smartsky tar også hånd om prosessen med å trekke ut data og lagre dem i brukerens eget, trygge lagringsområde.

Karriere

Smartsky trenger flere smarte mennesker.

Nå ansetter vi. Kanskje du er den vi ser etter? Vær med og hjelp folk som hjelper.

Arbeid med smarte byer er det mest spennende vi gjør, og vi vil gjerne være med og finne ut hvordan Smartsky kan skreddersys til ditt behov.